milov.nl

Interaction design • webdevelopment • web art • photography

July 2001

"de geitenfokvereniging"? Hmm... Heb me ook maar aangemeld. Maar m'n Blogger password zit in m'n andere jas... [via Low]