milov.nl

Interaction design • webdevelopment • web art • photography

July 2001

www.oudaen.nl zegt: "Internet Explorer geeft voor deze site de beste resultaten! Downloaden (klik hier)". Achter 'klik hier' schuilt geen link, maar een <font> met een onclick-event, en laat dat nu juist niet in Netscape werken. Handig... ;)