milov.nl

Interaction design • webdevelopment • web art • photography

July 2001

Even wat sites vanhier promoten:
- www.eranova.nl
- www.weet-wat-je-eet.nl
- www.vleesnochvis.nl
- www.energiewijs.nl
- www.signkyoto.com
- www.filelozedag.nl
- www.kwartjeterug.nl
- ...Jan Homan wrote on 2005/11/30:
Niet alledaagse gedachten en gedichten en foto's van een niet alledaagse jongeman!