milov.nl

Interaction design • webdevelopment • web art • photography

August 2005

weena sculpture

weena sculpture
What I was actually photographing before I spotted 3215 in the background...Jan de Leeuw van weenen wrote on 2005/08/27:
Het sculptuur is De Belichaamde Eenheid van Wessel Couzijn en wordt in de volksmond de schroothoop genoemd. Dit beeld is onderdeel van de Internationale Beelden Collectie. De Unilever-directie vroeg Couzijn in 1958 een beeld te vervaardigen. Couzijn ontwierp een abstract beeld met een drieledige structuur. In het midden is een mensfiguur met vlerkachtige ledematen herkenbaar, die uitrijst boven de twee zijdelen. Dit motief van een Icarus, door Couzijn vaker gehanteerd, staat voor de menselijke ondernemingsgeest die de beperkingen van het alldedaagse bestaan tracht te ontstijgen. Couzijn wilde gestalte geven aan de handelende persoon die van bovenaf orde schept in een complexe organisatiestructuur. De oorspronkelijke titel was The Manipulator, maar dit ervoer Unilever als te negatief. Het beeld kreeg de naam Corporate Entity. Het beeld weegt twintigduizend kilo en is in drie-en-eenhalfjaar geproduceerd. Het is waarschijnlijk de grootste bronzen plastiek ooit in Nederland gegoten. Couzijn vervaardigde met assistenten uit platen perspex en was een gietmodel op ware grootte. In 1963 werd het beeld onthuld bij het kantoorgebouw aan de Burgemeester Jacobsplein. In 1992 werd het beeld verplaatst naar het nieuwe hoofdkantoor van de Unilever aan het Weena.